Language
Winkelmandje

Herroeping

MODELFORMULIER_VOOR_HERROEPING.docx

MODELFORMULIER_VOOR_HERROEPING.pdf

Herroepingformulier

BIJLAGE 2
Boek VI Wetboek economisch recht
BIJLAGE 2
Boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Bart Plevoets Augustijnenstraat 17 3500 Hasselt info@2smart.be
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Ik/Wij ..........................................................deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroepen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op ..../....../.......                                                                         Ontvangen op ………/……/……

— Bestelnummer .................

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….