Language
Winkelmandje

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Herroeping

BIJLAGE 2
Boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Bart Plevoets Augustijnenstraat 17 3500 Hasselt info@2smart.be
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ANNEXE 2
Code Book VI Droit économique
FORMULAIRE DE RETRAIT
(Ce formulaire à remplir et seulement revenir si vous souhaitez résilier le contrat)
- Sur
Bart Plevoets Augustijnenstraat 17 3500 Hasselt info@2smart.be

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- I / Nous (*) partie / pièces (*) donne avis que je / nous (*) retire de mon / notre contrat pour la vente des produits suivants (*) / fourniture des services suivants (*) (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Commandé le (*) / reçus sur (*)………………………………………………………………………………………………………
— Nom / s de consommateur (s)…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adresse consommateur (s)………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Date …………………………………………………………………………………………………
— Signature des consommateurs
(Seulement si cette forme est notifiée sur papier)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..